Praktische zaken

Van brengen en halen, tot inschrijven en onze oudercommissie. Alle informatie, handig en overzichtelijk op een rijtje!

Brengen, halen, eten

Dagdeel ochtend
Brengen tussen 07.30 uur en 09.15 uur
Ophalen tussen 12.00 uur en 13.30 uur

Dagdeel middag
Brengen tussen 12.00 uur en 13.30 uur
Ophalen tussen 16.00 uur en 18.00 uur

 Wordt je kind door iemand anders opgehaald? Geef dit altijd door aan de leiding.

Geef gerust warm eten mee en zet dan wel de naam van je kind erop. Lunch, fruit, crackers, rijstwafels, soepstengels, sap, limonade, thee en melk of karnemelk zitten bij een dagdeel inbegrepen. Babyvoeding, eventuele dieetvoeding en luiers kun je ook meegeven, eveneens voorzien van naam.

Ziekte

Een ziek kind is thuis beter af, omdat onze leidsters het in de groep niet de aandacht kan geven die je zieke kind nodig heeft. Wordt hij of zij ziek op ons kinderdagverblijf, dan bellen we en overleggen we wat wijs is. Bij nood raadplegen we onze eigen huisarts. Is je kind een beetje ziek of lusteloos? Breng ‘m gerust, we houden het natuurlijk wat extra in de gaten en voor je kind een mooie kans om noodzakelijke weerstand op te bouwen.

Tja wat is dan ziek? Je kind is ziek als hij of zij…

  • …een temperatuur van 38,5 graden heeft of hoger. Het kind moet dan gehaald worden.
  • …al twee keer heeft overgegeven.
  • …verschijnselen van hangerigheid, lusteloosheid en pijnklachten heeft, waarbij je kind één-op-één aandacht vraagt of nodig heeft.

Let op: besmettelijke ziekten (zoals rode hond, roodvonk, waterpokken) in uw gezin en directe omgeving moet je altijd melden. Wij zijn verplicht dit te melden bij de GGD. Ons uitgebreide ziektebeleid is gebaseerd op het handboek kinderopvang en gezondheid van GGD Leeuwarden en ontvang je tijdens het intakegesprek.

Hoe gaat het bij ziekte

Tijdens ziekte en/of vakantieperiodes worden voor je kind de gereserveerde dagdelen in rekening gebracht. Is je kind langer dan vier weken achtereen ziek, dan stopt de betaling en wordt zijn/haar plaats één maand vrijgehouden.

Inschrijven en wijzigen

Wil je eerst sfeer proeven? Heel verstandig, want het moet immers goed voelen. Je bent altijd welkom, met of zonder je kind! Ben je al langs geweest en wil je je kind alvast aanmelden? Dat kan met dit inschrijfformulier. Wijzigingen kun je doorgeven met het mutatieformulier.

Plaatsing

Ongeveer drie maanden voor je doorgegeven plaatsingsdata hoor je van ons of we je kind kunnen plaatsen op de dagdelen die je op het inschrijfformulier hebt aangegeven. Bij een wachtlijst op de gewenste dagen/dagdelen overleggen we alternatieven.

Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding voor een gewenste periode. Indien er een wachtlijst bestaat, dan geldt voor tweede en volgende kinderen van ouders waarvan al een kind geplaatst is een voorrangsregel. Dit geldt ook bij uitbreiding van opvanguren. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd, tenzij je bereid bent de gewenste dagdelen in de tussenliggende periode dat je kind nog niet komt, te betalen. Intrekken van een plaatsing kan alleen schriftelijk en minstens één maand voor beëindiging. Kinderen met een sociale en/of medische indicatie kunnen in principe worden geplaatst. Uiteraard in goed vooroverleg met ouders, eventueel huisarts en groepsleiding. We bespreken dan tevens een mogelijke proefperiode.

Intake

Is je kind geplaatst? Welkom! Ongeveer twee weken voordat de opvang door ons begint plannen we een afspraak voor een intakegesprek met één of beide ouders. Natuurlijk lopen we ook nog even een rondje door het gezellige gebouw en de sfeervolle binnentuin.

Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 10,25. Wij hanteren een minimum afname van 2 dagdelen. Een dagdeel geldt zowel voor 07.30 uur tot 12.00 uur als voor b.v. 08.30 uur tot 13.30 uur. Jaarlijks kan, indien nodig, het uurtarief volgens index gewijzigd worden. De inschrijfkosten bedragen € 12,50 en betaal je alleen als je kind daadwerkelijk wordt geplaatst.

Strippenkaart

Ter compensatie voor dat we dicht zijn tijdens de nationale feestdagen krijg je van ons een tegemoetkoming in de vorm van een strippenkaart. Het aantal dagdelen dat je in een week afneemt, mag je op een ander tijdstip gebruiken als je opvang nodig hebt. Bijvoorbeeld: als je per week drie dagdelen afneemt dan mag je drie verschillende dagdelen, of één dag en een halve dag gebruiken als je eens opvang nodig hebt. Natuurlijk kijken we eerst of er plaats is en of het aantal pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen verantwoord blijft. Extra opvang nadat de strippenkaart opgebruikt is? Dat kan tegen betaling.

Betaling

De facturering gaat via automatische incasso op de eerste van de maand, voorafgaand aan de maand van opvang. We gaan hierbij uit van het door jou opgegeven rooster. De betalingen lopen door tijdens je vakanties en nationale feestdagen. Wil je je kind langer dan vier weken van het kinderdagverblijf afhalen en wil je daarna weer ‘verder’ dan vragen we je kind opnieuw in te schrijven voor de gewenste dagen. Plaatsen reserveren of vrijhouden is alleen mogelijk tegen betaling.

Belastingdienst

Wanneer jullie werkende ouders zijn kun je een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor heb je ons LRK nummer 236242222 nodig.

Oudercommissie

Vanuit Het Bloemenkind hebben we een duidelijke visie op hoe opvang het beste voor je kind kan betekenen. Als ouder heb je vermoedelijk ook je ideeën wat jij belangrijk vindt. Daarom hebben we een oudercommissie in het leven geroepen. De oudercommissie overlegt regelmatig met de directie van Het Bloemenkind en geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies. Tevens kunnen zij ouders adviseren wanneer zij klachten hebben. Bekijk onze klachtenregeling hier.

Deel je tips, opmerkingen, vragen met de oudercommissie. Bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, de kwaliteit van de opvang of andere zaken die alle ouders en kinderen aangaan. Zelf een tijdje plaatsnemen in de oudercommissie? Voel je welkom! Samen maken we een nog mooier Bloemenkind. Neem contact op.

Pedagogisch beleid

Bekijk hier ons Pedagogisch beleidsplan.

Inspectierapport GGD

GGD Fryslân brengt eens in de zoveel tijd onaangekondigd een bezoek aan de kinderdagverblijven. Wij zijn blij met deze onverwachte visites en laten graag zien hoe het er in de praktijk toe gaat bij Het Bloemenkind. Ook dat is liefdevol en levensecht. Bekijk hier het inspectierapport.

Kinderdagverblijf Het Bloemenkind

Engelsestraat 50B
8913 BJ Leeuwarden

info@kdvbloemenkind.nl

 

Telefoonnummer groepen
Iedere werkdag: 07:30-18:00 uur
058 844 0485

Telefoonnummer kantoor
Ma/Di/Do 08:00-14:30 uur
058 299 8888