Privacy verklaring Kinderdagverblijf Het Bloemenkind

Wet en regelgeving

Kinderdagverblijf het Bloemenkind volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen (direct) herleidbaar is.
Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website uw kind(eren) aanmeldt voor de gewenste dagdelen/dagen vragen wij u om persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kinderdagverblijf Het Bloemenkind verwerkt persoonsgegevens van u en uw kind(eren) omdat u gebruik wilt maken van onze opvang. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam en (voor zover al bekend) van uw kind(eren)
 • Geboortedatum van uw kind (voor zover al bekend)
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw emailadres

Waarom kinderdagverblijf Het Bloemenkind gegevens nodig heeft

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
Uw aanvraag te verwerken

 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
 • Huisbezoeken af te leggen
 • U telefonisch te kunnen benaderen wanneer uw kind b.v. ziek is
 • U de facturen te sturen (per mail) en de automatische incasso uit te voeren
 • U van onze activiteiten binnen ons kinderdagverblijf op de hoogte houden
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt

Hoe lang kinderdagverblijf Het Bloemenkind gegevens bewaart

Kinderdagverblijf Het Bloemenkind bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en de doelen zijn gerealiseerd waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Kinderdagverblijf Het Bloemenkind verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een en ander kan gevolgen hebben voor de plaatsingsovereenkomst. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@kdvbloemenkind.nl

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer kinderdagverblijf Het Bloemenkind haar privacy beleid niet naleeft.

Beveiligen

Kinderdagverblijf Het Bloemenkind neemt de bescherming van uw gegevens en dat van uw kind(eren) serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat dit niet geheel het geval is neem dan contact op met info@kdvbloemenkind.nl

Kinderdagverblijf is als volgt te bereiken:

Adres: Engelsestraat 50b, 8913 BJ Leeuwarden

Telefoonnummer: 058-8440485

Mailadres: info@kdvbloemenkind.nl

Kvknummer: 91969522

LRKnr: 236242222

Kinderdagverblijf Het Bloemenkind

Engelsestraat 50B
8913 BJ Leeuwarden

info@kdvbloemenkind.nl

 

Telefoonnummer groepen
Iedere werkdag: 07:30-18:00 uur
058 844 0485

Telefoonnummer kantoor
Ma/Di/Do 08:00-14:30 uur
058 299 8888